سمنوی گندم محلی

نمایش یک نتیجه

قیمت سمنو

قیمت سمنو های ساوا؛ انواع سمنو ساده و سمنو مغزدار محلی با گندم دیم قزوین.

برای آشنایی با سمنو های ساوا اینجا را ببینید. درباره خواص سمنو اینجا بخوانید.