فهرست بستن

هزینه ارسال چقدر است؟

هزینه ارسال برای سفارشات درشهر تهران ۱۲ هزار تومن خواهد بود.

هزینه ارسال سفارش فوری در شهر تهران ۲۱ هزار تومان است.

هزینه ارسال سفارشات در شهر شیراز ۹۵۰۰ تومان است.

هزینه ارسال سفارشات در شهر اصفهان ۸۵۰۰ تومان است. (‌هزینه ارسال به شهرهای مجاور شهر اصفهان متغییر است.)

هزینه ارسال در شهر کرج ۱۱ هزار تومان است. ( هزینه ارسال به ۱۵ هزارتومان است.)